תקנון

תקנון

תקנון

אתר www.edushape.com ו/אוwww.edushape.co.il  (להלן:"האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ע"י ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילה הינה חברת ז'יטלני תעשיות בע"מ ח.פ 512009705 הפעילה בכתובת  משרדה הרשום רח' עמל 9 פארק אפק ראש העין ( להלן: "אדיושייפ").         
תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין אדיושייפ, לכל דבר ועניין.     
מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.   
אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר  הינו מטעמי נוחות בלבד

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו לעיל, באתר.

  1. תנאי שימוש ורכישה

  1.1 מובהר כי הנהלת האתר רשאית על פי שיקול דעתה להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש ו/או לשנות כ מעת לעת כל תנאי מתנאי השימוש, להוסיף, לשנות, או        לגרוע מתנאים אלו, ביחס לאתר כולו, חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים ושינויים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.

  1.2 בעת הגלישה באתר ו/או הרשמה באתר ו/או פעילות באתר או באיזה מהשירותים הנוספים המוצעים בו, המשתמש מצהיר כי:           
  א. הינו בן 18 שנה לפחות; קטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים (להלן: "האפוטרופוס") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורן לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.  ב. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. 
  ג. המשתמש נושא תעודת זהות ישראלית תקפה.

  1.3 השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מתוכו, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר ו/או יופיעו במהלך השימוש, לרבות הסכמה למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר (להלן: "המסמכים המחייבים").              
  1.4 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, להוראות תנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר.

  1.5 תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר לרבות אך לא רק- טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכו' בין אם השימוש נעשה באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

  1.6. מכירת המוצרים באתר אינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או מכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). ככל ומפעילת האתר תזהה דפוס קניה שאינו סביר היא תהיה רשאית לפנות ללקוח לצורך קבלת הבהרות ו/או לבטל את ההזמנה.


  2. רכישת מוצר

  2.1. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים (להלן: "המוצרים").

  2.2. לאחר בחירת מוצר יש להוסיף אותו לסל הקניות, להזין את כל השדות המסומנים בפרטי המזמין : (להלן:"הפרטים האישיים"). על המשתמש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים על מנת למנוע, ככל האפשר, תקלה ו/או עיכוב במשלוח.

  2.3  מילוי כל הפרטים האישיים, יחשב הזמנה ע"י המשתמש (להלן: "הזמנה"). ככל ובעת ביצוע ההזמנה ימסור המשתמש פרטים שגויים, האתר לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו למשתמש. במקרה שהמוצרים יחזרו בשל פרטי זיהוי מוטעים שנמסרו –כרטיס האשראי של        המשתמש יחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח וזאת לאחר ששירות הלקוחות יצור קשר עם המשתמש ויודיע לו על כך.

  2.4. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה  ע"י חברות האשראי, תשלח הודעה בדוא"ל המאשרת כי העסקה בוצעה והכל בכפוף להימצאות המוצר הנבחר במלאי. למען הסר ספק, משלוח הדוא"ל אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

  2.5  מובהר כי בכל מקרה בו העסקה לא תכובד על ידי חברת האשראי, הרכישה תתבטל ולמשתמש לא תהיה טענה בעניין זה.

  2.6 כל המחירים באתר כוללים מע”מ, ואינם כוללים דמי משלוח. מובהר כי מפעילת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס למוצר המוזמן הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם הושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

  2.7. למרות שהאתר מקפיד לבדוק את המחירים המופיעים בו, עלולה לחול טעות ויוצג באתר  מחיר שגוי. במקרה זה יהיה רשאי האתר לפנות למשתמש ולהודיע מהו המחיר הנכון של  המוצר, ולאפשר רכישתו במחיר הנכון. סירב המשתמש לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא יהיה האתר חייב לספק את המוצר ולמשתמש לא תהיה טענה בקשר לכך.  

   

  3. תנאי אספקת מוצרים

  3.1. האתר יספק רק  מוצר אשר שולמה תמורתו המלאה באמצעות כרטיס אשראי, לכתובת שהמשתמש מסר בעת ההזמנה, תוך המועד שנקבע מראש, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

  3.2  סכום  דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

  3.3  האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב ו/או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכח עליון ו/או שביתות והשבתות.

  3.4  האתר מתחייב להוציא את ההזמנה למשלוח בתוך שלושה (3) ימי עסקים מאישור ההזמנה, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג. כל הזמנה שתתקבל לאחר השעה 12:00, תחשב כאילו התקבלה ביום העסקים הבא אחריו.

  3.5  במועד אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי  ו/או הצגת תעודות זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

  3.6. על אף האמור, האתר אינו מתחייב להגעת המוצר בדואר או על ידי שליח תוך זמני האספקה כאמור לעיל, לישובים מרוחקים (כגון: אילת, יישובי הערבה, ישובים מעבר לקו  הירוק ואזור רמת הגולן).

  3.8. מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של מפעילת האתר, גם במקרה  בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

  3.9. תקנון רשות הדואר לישראל ו/או כל גוף אחר באמצעותו האתר שולח את המוצר יחול על כל אספקה ו/או הובלה של מוצר באמצעותם, ויחייב כל מציע.

  3.10. האתר רשאי להחליף את ספק השליחויות ללא הודעה מראש.

   

  4. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

  4.1.  ביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. הפירוט להלן אינו בא להתנות או להחליף את הוראות החוק והוא לנוחות המשתמש בלבד. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין האמור לעיל ולהלן לבין הוראות החוק, הוראות החוק גוברות.

  4.2.  ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי  רכישת המוצר, לפי המאוחר מביניהם.

  4.3.  ביטול העסקה יעשה בהודעה לשירות הלקוחות בדואר האלקטרוני לכתובת:  service@edushape.co.il  ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או  אחר, אלא במייל חוזר המאשר את קבלת הודעת הביטול (להלן: "אישור ביטול עסקה").   לצורך ביטול עסקה על המשתמש לצרף להודעתו קבלה ו/או אישור הזמנה המעיד על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום.

  4.4.  ביטול עסקה לאחר קבלת מוצר הינה בכפוף להחזרתו ע"ח המזמין כל עוד לא נעשה במוצר שימוש ו/או נגרם לו נזק והוא באריזתו המקורית והסגורה. מובהר כי לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכה, אלא רק את הערכה כולה על כל פריטיה.

  4.5.  החזרת מוצר תתאפשר עד ולא יאוחר מ- 14 ימים ממועד הרכישה, באמצעות משלוח בדואר לכתובת אדיושייפ ת.ד 11788 ראש העין.                                                                     

  4.6   היה וסיבת ביטול העסקה היא עקב פגם או אי-התאמה לפרטי ההזמנה, המוצר יוחזר על חשבון האתר, וזאת לאחר שיוכח לשביעות רצון האתר כי המוצר אכן פגום או אינו מתאים לפרטי ההזמנה. על אף האמור, ככל והמוצר שהוחזר יימצא תקין, החזרתו תהיה על חשבון המשתמש, באמצעות חיוב כרטיס האשראי בעלות המשלוח.

  4.7.  החזר כספי בגין ביטול עסקה יועבר בהתאם לדין, ואך ורק לכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה.

  5.  אחריות ופרטיות

   5.1.  בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה.

  5.2   טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר חלקן או כולן, לבין המוצרים בפועל.

  5.3   בעלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצר כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כגון תקלות, עיכובים, שביתות, השבתות, אסונות טבע, תקלות מחשב או תקלות    בשירות הדואר האלקטרוני.

  5.4   רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

  5.5   השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS).

  5.6   מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי, ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע.כל מידע מועבר ונשמר בהתאם לתקנות GDPR.

  5.7.  מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת תחת תנאי השימוש והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ למשתמש להתעדכן במסמך         מדיניות הפרטיות מעת לעת.

  6.  קניין רוחני

  6.1  כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, זכויות היוצרים, הדגמים- הינם בבעלות בלעדית של אדיושייפ ובעלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימת המוצרים ותיאורם, קוד     המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ו/או בכל תוכנה קיימת או כזו שתפותח ו/או תתוכנן ע"י ו/או בעבור האתר ובעלת האתר במסגרת ו/או בקשר עם האתר והשירותים המוצעים בו- תהיינה בבעלות ייחודית של האתר ובעלת האתר או מי מטעמם.

  6.2  אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת בעלת האתר מראש ובכתב.

  6.3  אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים    מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

  6.4  האתר, לרבות כל מידע או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים            ותמונות, הינם רכושה של החברה או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לאתר ולבעלת האתר.

  7. הפרה ושיפוי

  7.1. מבלי לגרוע מהוראות כל דין ותקנון זה, המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר ו/או בעלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר את תנאי התקנון, כולם או חלקם, או יפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה,        תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לאתר ו/או בעלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין.

  8. סמכות שיפוט

  הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת

  9. מדיניות פרטיות

  9.1  מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי, ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. כל מידע מועבר ונשמר בהתאם לתקנות GDPR.

  9.2  מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת תחת תנאי השימוש והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ למשתמש להתעדכן במסמך         מדיניות הפרטיות מעת לעת.

  9.3  cookies / עוגיות: הינם רצף של אותיות ומספרים/ מידע המאוחסן ע"י הדפדפן או על הכונן הקשיח במחשבך. cookies משמשים כדי לחבר את המחשב עם מידע שמאוחסן בנוגע   לפעילות שלך באינטרנט כמו לדוגמה: חיפושים, העדפות, ורכישות מוצרים הן במסגרת אותו ביקור באתר ומביקור אחד למשנו באתר אדיושייפ או באתרים אחרים.

  9.4   אדיושייפ מצהירה בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט "עוגיות", המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש אמנם לא חייב לספק פרטים אלה אולם, אם תבחר לדחות קבצי Cookie, או אם תשבית קובצי Cookie מסוג Flash או   טכנולוגיות דומות אחרות, ייתכן שלא תוכל לבצע לבחור מוצרים / או לבצע הזמנה על ידי האתר.

  9.5  לצורך ביצוע תשלום המשתמש יועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה כך שפרטי כרטיס האשראי (למעט 4 ספרות אחרונות) אינם נשמרים בשרתי האתר לאחר ביצוע ומסירה של ההזמנה למשתמש. כך גם הפרטים הנוספים אותם מזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה נשלחים ישירות אל חברת הסליקה ולא מאוחסנים באתר בשום צורה שהיא ובכך נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי.

  9.6  אדיושייפ תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות מעת לעת על ידי עדכון התקנון. מדיניות הפרטיות הינה בתוקף החל מיום 16/09/2018.